HCL 9/2024

privind acordarea unor mandat speciale pentru a vota in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara  Dunarea Braila pentru aprobarea Actelor aditionale la contractele de delegare din cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deseurilor” in jud. Braila

Citeste mai mult

HCL 2/2024

privind aprobarea finantarii din excedentul bugetului local al anului precedent, a sectiunii de dezvoltare cu suma de7.673.700.51 lei precum si acoperirea temporara a golurilor de casa a sectiunii de functionare cu suma de 300.000lei pentru anul 2024

Citeste mai mult

HCL 61/2023

privind acordarea unui mandat special reprezentantului de drept al UAT Tichilesti, de a vota in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara  Dunarea Braila pentru aprobarea tarifelor si tarifelor distincte privind gestionarea deseurilor aferente activitatilor desfasurate de operatorii pe fluxul deseurilor municipale din cadrul proiectului SMID in judetul Braila

Citeste mai mult