HCL 29/2024

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii „Infiintare retea de alimentare cu gaze naturale in satul Albina, comuna Tichilesti, jud. Braila” aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii „Anghel Saligny”

Citeste mai mult

HCL 28/2024

privind aprobarea amplasarii pe domeniul public al comunei Tichilesti a LEA 20KV de alimentare cu energie electrica a obiectivului „OUAI IMAGINI Tichilesti, localitatea Tichilesti, jud. Braila” precum si accesul la acesta in vederea interventiilor accidentale in caz de defectiuni

Citeste mai mult

HCL 24/2024

privind avizarea documentatiilor de atribuire necesare delegarii gestiunii de colectare separata si transport separat al deseurilor menajere si al deseurilor similare din jud. Braila si salubrizare cai publice in Mun. Braila si acordarea unor mandate speciale pentru a vota in Adunarea Generala a ADI ECO DUNAREA Braila

Citeste mai mult

HCL 23/2024

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii „Infiintare retea de alimentare cu gaze naturale in satul Albina, comuna Tichilesti, jud. Braila” aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii „Anghel Saligny”

Citeste mai mult