HCL 29/2018

privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici dupa atribuirea contractului de achizitie publica pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea drumurilor din comuna Tichilesti, jud. Braila – extindere etapa II”

Bookmark the permalink.
Inapoi