HCL 30/2018

privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici dupa atribuirea contractului de achizitie publica pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea strazilor din sat Albina, comuna Tichilesti, jud. Braila”

Bookmark the permalink.
Inapoi