HCL 5/2020

privind aprobarea Protocolului de colaborare pentru acoperirea costurilor nete pentru deseurile de ambalaje gestionate prin serviciul de salubrizare al UAT comuna Tichilesti si a incheierii acestui a cu SC  Greenpoint Management SA, in calitate de organizatie care implementeaza raspunderea extinsa a producatorilor

Bookmark the permalink.
Inapoi