HCL 66/2019

privind avizarea documentelor necesare atribuirii Contractului de delegare a gestiunii activitatilor pentru colectare si transport a deseurilor municipale in jud. Braila si a activitatii de maturat, spalat, stropit  si intretinere cai publice in Municipiul Braila din cadrul „Sistemului de management integrat al deseurilor” in jud. Braila, mandatarea reprezentantului legal pentru a vota documentele mentionate si mandatarea Asociatiei pentru derularea procedurii de atribuire publica a contractului Citeste mai mult