HCL 11/2021

privind aprobarea Actului aditional nr.24 – privind modificarea si completarea unor prevederi ale Dispozitiilor Generale, Dispozitii Speciale – Partea comuna, Dispozitii Speciale – Partea de apa si Dispozitii Speciale – Partea de canalizare – ale Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr. 670 din 10.09.2009 – cu modificarile si completarile ulterioare – in baza Strategiei de Tarifare a Serviciilor pentru perioada 2021-2025

Citeste mai mult

HCL 10/2021

privind modificarea HCL nr. 16 / 13.02.2021 a Consiliului local Tichilesti privind aprobarea contributiei la cofinantarea datorata de catre UAT comuna Tichilesti, in calitate de beneficiar direct al investitiilor Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din jud. Braila in perioada 2014-2020, conform Studiului de fezabilitate cu anele aferente

Citeste mai mult

HCL 9/2021

privind modificarea HCL nr. 15 / 13.02.2021 a Consiliului local Tichilesti privind aprobarea Planului anual de evolutie a preturilor / tarifelor serviciilor conform rezultatelor Analizei cost-beneficiu din Studiul  de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din jud. Braila in perioada 2014-2020

Citeste mai mult

HCL 8/2021

privind modificarea HCL nr. 13 / 13.02.2020 a Consiliului local Tichilesti privind aprobarea Listei de investitii Prioritare pe Sistemele de Alimentare cu Apa si a Listei de Investitii pe Sistemele de Apa Uzata, care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din jud. Braila in perioada 2014-2020

Citeste mai mult

HCL 7/2021

privind modificarea HCL nr. 12 / 13.02.2020 a Consiliului local Tichilesti privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din jud. Braila in perioada 2014-2020 si a indicatorilor tehnico-economici ai Proiectului – pentru UAT comuna Tichilesti

Citeste mai mult