HCL 2/2021

privind avizarea scoaterii din circuitul agricol si includerea in intravilanul comunei Tichilesti a suprafetei de 7253mp, situat in T57, P160/3, nr. cadastral 72622, propietatea publica a statului aflat in administrarea MAI – Inspectoratul pentru Situatii de urgenta „Dunarea” al jud. Braila

Citeste mai mult

HCL 54/2020

privind aprobarea neasumarii responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor cadru pentru achizitia produselor si a contractelor / acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor necesare educative aferente programului pentru anii scolari 2021-2023 Citeste mai mult