Vegetaţia şi fauna

Vegetaţia şi fauna

Aceasta se grupează în două mari areale biogeografice: arealul de stepă, reprezentat prin spaţiile interfluviale (Câmpia Brăilei si Câmpia Călmăţuiului) si arealul de luncă, bine reprezentat prin luncile Dunării, Siretului si Buzăului.

Comments are closed.