HCL 10/2019

privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici dupa atribuirea contractului de achizitie publica pentru obiectivul de investitii „Reconfigurare partiala, refunctionalizare si amenajare curte interioara – Scoala Gimnaziala Tichilesti”

Bookmark the permalink.
Inapoi